Jdi na obsah Jdi na menu
 


Francouzká revoluce.

Na konci 18 století byla Francouzká společnost vnitřně rozdělená.Král,šlechta a církev měli v rukouch obrovskou moc,kterou používali proti lidu.Střední třída a rolníci platili vysoké daně a po špatné úrodě mnoho lidí hladovělo.V roce 1787 vyzval král Ludvík 16. generální stavy (Tehdejší obdoba parlamentu),aby daně ještě zvýšily, a aby je platila i šlechta.Šlechtici to odmítli a následovala finanční krize. V roce 1789 střední třída povstala k odporu.Vytvořila si vlastní parlament, tak zvaně Národní shromáždění a pokusila se reformovat vládu.V Paříži vypukly nepokoje v ulicích.Pařížané zaútočili na Bastilu (královskou věznici) a osvobodili všechny vězně revoluce se šířila po celém území Francie. V roce 1792 byl král odsouzen k smrti a byl popraven.Po té se stala Francie republikou(vládli v ní volení představitelé)-Radikalní politici však začali popravovat každého.kdo byl proti revoluci,ale v roce 1799 revoluce skončila,když se dostal k moci Napoleon Bonaparte.

Poprava Ludvíka 16.
Ludvík 16. bal popraven 21 ledna 1793. Revolucionáři ho obvinili ze zrady Francie.které se měl dopustit se spojením s cizími panovníky,s jejichž pomoci se chtěl zbavit revoluční vlády.V témž roce bila popravena i jeho manželka Marie Antoinetta.Revolucionáři použili k jejich popravě nové zařízení zvané gilotina Byl v ní ostrý šikmý nůž,který odsekl lidskou hlavu .Ale podle očitého svědka se noži nepovedlo odvést svou práci a král po dopadu ostří začal křičet.Když se podařilo hlavu odseknout. Tak ji kat zdvihl nad hlavu před přihlížejícím davem, aby si ji lidé mohli prohlédnout.V letech 1789-1794 bylo popraveno více než 40 000 tisíc odpůrců revoluce.

Revoluční tribunál
Nová vláda zakládala v roce 1793 revoluční tribunály,které měli soudit nepřátele revoluce.Obvyklým trestem byla smrt.4lověk mohl být popraven za pouhou větu ,,Ať žije král“

Poklady ukradené církvi
V roce 1793 revolucionáři sebrali a prodali cenné předměty z kostelů,aby mohli zaplatit armádu,která bojovala v Evropě.Mnoho kostelů bylo zavřeno,což obrátilo proti revoluci prostý lid.